Tanıma nedir?

Yurt dışı bir yükseköğretim kurumunun ve bu kurumun ilgili programının akademik derece (ön lisans, lisans ve lisansüstü) vermeye yetkili olduğunun Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmesidir. Yök Denkliği eğitime başlamadan önce kontrol etmek istedğinizde yök e dilekçe yazarak bilgi alabilirsiniz şimdi artık www.turkiye.gov.tr den e devlet şifreniz ile giriş yaptığınızda okul tanıma modülünden kontrol edebilirsiniz

Denklik nedir?

Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumlarından ve programlarından alınan önlisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının, ilgili eğitim düzeyindeki kazanımlar bakımından Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarınca verilen önlisans, lisans ve yüksek lisans diplomaları ile eşdeğerliğinin tespit edilmesidir. 

Denklik işlemi için ilk 1.000 içerisinde yer alan eğitim kurumlarına başvuran öğrenciler TYT ve AYT sınavlarına girmeden denklik başvurusunda bulunabilmektedir. 

Dünya üniversite sıralamasında ilk 1.000’de yer alan üniversitelerin listesine nasıl ulaşılır?

 • CWTS Leiden Ranking
 • Academic Ranking of World Universities (Shanghai)
 • University Ranking by Academic Performance (URAP)
 • QS World University Rankings
 • Times Higher Education (THE) World University Ranking

Bu kuruluşlar, internet sayfalarında yıl bazlı olarak üniversitelerin sıralamalarını gösteren listeler yayınlamaktadırlar.

Dünya Üniversite Sıralamalarında ilk 1.000 içinde yer almayan üniversitelerde okuma ve denklik

Yurtdışında eğitime başladığınız yıl eğer sıralamalara göre ilk 1.000 dışındaki bir üniversitede eğitim alacaksanız; denklik için aşağıdaki koşulları yerine getirmeniz gerekmektedir.

Tıp eğitimi

Yurtdışında Tıp eğitimi alacak öğrencilerin o yıl ÖSYM tarafından yapılan sınavlar neticesinde kendi alanlarında ilk 40.000 öğrenci arasında olması gerekmektedir.

Hukuk eğitimi

Yurtdışında hukuk okuyacak öğrencilerin o yıl ÖSYM tarafından yapılan sınavlar neticesinde kendi alanlarında ilk 150.000 öğrenci arasında olması gerekmektedir.

Mimarlık eğitimi

Yurtdışında mimarlık eğitimi almak isteyen öğrencilerin o yıl ÖSYM tarafından yapılan sınavlar neticesinde kendi alanlarında ilk 200.000 öğrenci arasında olması gerekmektedir.

Mühendislik eğitimi

Yurtdışında mühendislik eğitimi almak isteyen öğrencilerin o yıl ÖSYM tarafından yapılan sınavlar neticesinde kendi alanlarında ilk 240.000 öğrenci arasında olması gerekmektedir.

Dünya Üniversite Sıralamalarında ilk 1.000 içinde yer almayan üniversitelerde Tıp, Hukuk, Mimarlık, Mühendislik dışında eğitim almak isteyen öğrenciler için denklik koşulu:

Buradaki denklik koşulları diğerlerine göre biraz daha farklı işlemektedir. Eğer öğrenci Tıp, Hukuk, Mimarlık, Mühendislik dışında bir alanda eğitim alacaksa, o yıl yapılan üniversiteye giriş sınavlarında öğrencinin gitmek istediği bölüme Türkiye’de en son yerleşen öğrencinin puanına eşit veya daha fazla puan almış olması gerekmektedir.

Dünya Üniversite Sıralamalarında ilk 1.000 içinde yer almayan üniversitelerde eğitim almak isteyen ancak YGS ve LYS puanlarına sahip olmayan öğrenciler için denklik koşulu:

 • SAT 1 : En az 1000 puan
 • ACT : En az 21 puan
 • Abitur : En az 4 puan
 • Fransız Bakaloryası : Diploma notu en az 12
 • GCE A Level Sertifikası : En az 2 dersten
 • Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB) : En az 28
 • Avusturya Matura Diploması (MaturaReifezeugnis) : En çok 2
 • İtalya Maturita Diploması (Diploma diMaturita) : En az 70

olarak belirlenen muadil belgelerinden biri ile kayıt ve mezun olunması hâlinde denklik başvurularının bireysel olarak değerlendirilmesine ve yukarıda belirtilen hususların, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, her eğitim-öğretim yılı için geçerli olmasına karar verilmiştir.

Bunun dışında bazı bölümler için öğrencilerden Seviye Tespit Sınavı istenmektedir.

Başvuru hakkında Seviye Tespit Sınavı (STS) kararı alınması ne anlama gelmektedir?

Mezun olunan programla ilgili temel kazanımlar yönünden eksiklik tespit edildiğinde veya tereddüt oluştuğunda Seviye ve Yeterlilik Belirleme Sistemi kapsamında yapılan sınavdır.

Seviye Tespit Sınavlarını (STS) hangi kurumlar yapmaktadır?

Yazılı Seviye Tespit Sınavları Tıp Doktorluğu alanında yılda iki kez, Diş Hekimliği ve Öğretmenlik alanlarında ise yılda bir kez ÖSYM tarafından yapılır. Mühendislik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ergoterapi, Hukuk, Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı ve yüksek sayıda başvuru olan ve Tanıma ve Denklik Komisyonu tarafından gerekli görülen diğer akademik alanlarda Kurulun belirlediği üniversiteler tarafından yılda en az bir kez yazılı Seviye Tespit Sınavı yapılır.

STS’de başarılı olabilmek için en az kaç puan almak gerekir?

Seviye tespit sınavlarında başarılı sayılabilmek için Tıp Doktorluğu ve Diş hekimliği için 100 üzerinden 40 ve üzeri puan, Öğretmenlik için Eğitim Bilimleri Sınavından 100 üzerinden 40 ve üzeri puan, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından 100 üzerinden en az 80 puan, Yapılandırılmış Klinik Sınav ve İlmi Hüviyet Tespitlerinde başarılı sayılabilmek için 100 üzerinden 50 ve üzeri puan alınması gereklidir.

YÖK DENKLIK için iletişim bilgileri 

E-Mail: denklik@yok.gov.tr
Websitesi: https://denklik.yok.gov.tr/

** Bu bilgiler YÖK denklik web sayfasından alınmış olup YÖK yeni bir karar alanına kadar geçerli olacaktır. 

YURT DIŞINDA EĞİTİM ALANLAR İÇİN ASKERLİK TECİL İŞLEMLERİ 

Eğitim aldığı ülkede bulunan  ilgili Türk Eğitim Müşavirlikleri olmadığı yerde Türk Konsoloslukları aracılığı ile yapılmaktadır. Bu konuda yurt dışında bulunan ofislerimiz veya Türkiye deki EduMap danışmanınız yardımcı olacaktır.