ACT American College Testing ‘in kısaltması olan ACT, özellikle ABD’de üniversite okumak isteyen öğrencilerin katıldığı sınavlardan biridir. Bu sınav liseden mezun olan öğrencilerin sahip olduğu bilgi seviyesini ve akademik yeterliliğini ölçmektedir. ACT sınavı; İngilizce(English), matematik(Mathematics), okuma(reading) ve bilimsel muhakeme(science reasoning) bölümlerinden oluşmaktadır.  Sınav 215 çoktan seçmeli sorudan oluşmakta, 3,5 saat sürmektedir ve 36 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Yılda 6 kez düzenlenmektedir. SAT ile benzer içerikte bir sınav olsa da bazı farklılıklar mevcuttur. Bunlardan biri de bu sınavın fen bilimlerini de içermesidir. Bu sınavlardan hangisinin öğrenci için gerekli olduğu üniversite ve bölüm tercihine göre değişmekte olup bu aşamada öğrencilerimize danışmanlık tarafımızdan sağlanmaktadır.   SAT SAT (Scholastic Aptitude Test) sınavı Türkiye’de eğitim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin ve ABD’de lisans eğitimi almak isteyen uluslararası öğrencilerin aldığı bir sınavdır. Sınav College Board tarafından düzenlenmektedir. SAT 1 “Reasoning Test” ve SAT 2 “Subject Test” olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. SAT 1 “Reasoning Test”, öğrencinin sayısal ve sözel yeteneğini ölçen, okuma – yazma(Evidence-based Reading and Writing) ve matematik(Math) olmak üzere iki bölümden oluşan bir sınavdır. 4 saate yakın sürer ve çoktan seçmeli bir sınavdır. Ayrıca kompozisyon(writing) şeklinde 3. bir bölüm de bulunmasına rağmen bu bölüm sadece ABD’deki üniversitelerde istenmekte ve sınav puanına etki etmemektedir. SAT 2 “Subject Test”, öğrencinin spesifik bir akademik konu üzerindeki bilgisini ölçen testin süresi 1 saati kapsamaktadır ve çoğunluğu çoktan seçmeli derslerden oluşmaktadır. Başlıca konuları; İngilizce, Tarih, Matematik, Biyoloji, Kimya, Fizik, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Latince, Japonca, Çince’dir. Amerika’daki çoğu üniversite öğrencilerden bu testlerden sadece 1 tanesinin sonucunu isterken daha prestijli üniversiteler 2 sınavın da sonucunu isteyebilmektedirler. SAT sınavı ABD’de yılda 7, diğer ülkelerde ise 6 kere düzenlenmektedir.   AP AP(Advanced Placement) programı ve sınavları ABD ve Kanada’da Kolej Kurulu tarafından oluşturulan ve lise öğrencilerine üniversite düzeyinde müfredat ve sınavlar sunan bir programdır. ABD’de ve dünyada 60’tan fazla ülkede üniversiteler tarafından tanınan bir programdır. AP derslerini alıp, sınavlarda başarılı olan öğrenciler hem üniversitelere başvuru sürecinde standart başvuru yapan öğrencilere göre daha avantajlı olurlar, hem de üniversiteye başladıklarında başlangıç seviyesinde verilen derslerden muaf olma şansını elde ederler. Dolayısıyla AP almış öğrenciler kolej eğitimleri süresince ciddi derecede zaman kazanarak çift-anadal (double-major) ve/veya yan dal (minor) programlarına da geçiş yapabilirler. Bu program SAT sınavlarının da uygulayıcısı olan College Board tarafından yürütülmektedir. Ileri Düzey Yerleştirme Programı olarak da adlandırılan AP’de 6 farklı alanda 38 farklı dersten sınav açılmaktadır. Her AP sınavında çoktan seçmeli sorulardan ve kısa cevaplı veya kompozisyon tarzında sorulardan oluşan iki bölüm bulunur. Sınav süresi ve sınavda çıkan soru sayısı, seçilen konuya göre farklılık göstermektedir. Çoktan seçmeli sorular bilgisayar tarafından, kompozisyon ve kısa cevaplı sorular ise öğretmenler tarafından değerlendirilir. AP sınavları yılda sadece bir kez Mayıs ayında yapılmaktadır. Öğrenciler AP sınavlarından 1 ila 5 arasında bir not alır ve sonuçlar Temmuz ayı içerisinde öğrenci ve ilgili üniversitelere yollanır. Bir öğrencinin başarılı sayılması için en az 3 alması gerekmektedir.   GRE GRE(Graduate Record Examinaton), birazdan bahsedeceğimiz GMAT sınavı gibi yurt dışında özellikle sosyal bilimler ve mühendislik alanlarında yüksek lisans ve doktora hedefleyen öğrencilerin girmesi gereken bir sınavdır. Sınav, bilgisayar destekli(Computer-based) ve yazılı(Paper-based) olmak üzere iki şekilde uygulanmaktadır. Yaklaşık 4 saat süren GRE sınavı; analitik bölüm, sözlü bölüm(Verbal reasoning) ve sayısal bölüm(Quantitative reasonning) şeklinde 3 bölümden oluşmaktadır. Sınavın her üç bölümü için ayrı puanlar alınmakta ve puanlar 130-170 arasında değişmektedir. Sınavı işletme okulları dışında neredeyse yurt dışındaki tüm lisansüstü programları kabul etmektedir.   GMAT GMAT(Graduate Management Admission Test), işletme ve yönetim alanında yüksek lisans ve doktora hedefleyen öğrencilere yönelik yapılan bir sınavdır. Bu alanda eğitim veren dünya çapındaki okullarda geçerliliği olan bir sınavdır. GMAT sadece bilgisayar üzerinden yapılmaktadır ve 3 buçuk saat sürmektedir. Kompozisyon(Analytical Writing Assessment), sayısal(Quantitative), sözel(Verbal) ve muhakeme(Integrated Reasoning) olmak üzere 4 bölümden oluşur. Öğrenciler her bölümden 1 ayrı ve 1 ortalama puan ile birlikte toplamda 5 puan alır. En düşük ve en yüksek puan aralığı 200-800 şeklindedir. Sınav puanının 5 yıl geçerliliği vardır. GMAT dünya çapında pek çok farklı bölgede uygulanmakta, Türkiye’de ise İstanbul, Ankara ve İzmir’de uygulanmaktadır.   IELTS IELTS (International English Language Testing System) ana dili İngilizce olmayan kişiler için dünya çapında İngilizce yeterliliğini kanıtlamak ve bu sayede eğitim ve çalışma hedeflerini gerçekleştirmek isteyen kişilerin girdiği bir sınavdır. IELTS, dünya üzerinde 10.000’den fazla kuruluşta kabul edilen, güvenilir ve saygın bir İngilizce seviye tespit sınavıdır. IELTS’in akademik ve genel eğitim (General Training) olmak üzere iki türü vardır. Burada yurt dışında eğitim planlayan kişilere yönelik olan akademik sınav üzerinde durulacaktır. Akademik olan sınav ise kendi içinde akademik ve UKVI akademik şeklinde ayrılmaktadır. Özellikle İngiltere üniversiteleri ve kurumları olmak üzere bazı kurumlar, UKVI akademik sınavı şart koşmaktadır. IELTS sınavı, bilgisayar tabanlı(Computer-based) ve kağıt üzerinden(Paper-based) şeklinde uygulanabilmektedir. ilk oturumda; okuma, yazma ve dinleme, ikinci oturumda ise konuşma bölümü olmak üzere 2 oturum şeklinde uygulanmaktadır. 9 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Yurt dışındaki okullar foundation olarak geçen hazırlık programları için genelde 5 ve 5.5 üzeri, direk bölüme geçişlerde ise 6 ve 6.5 üzeri puan istemektedirler. Sınav puanı genelde 2 yıl geçerlidir. Edumap öğrencileri için bünyesinde sınav hazırlık kursları bulundurmakta ayrıca sınava hazırlık süreci için sınavla ilgili kaynak sağlama vb. konularda gerekli desteği sağlamaktadır. Aynı zamanda sınava kayıt işlemlerini de öğrencileri için yürütmektedir. TOEFL TOEFL, standart Amerikan İngilizcesini üniversite düzeyinde kullanabilme ve anlayabilme yeteneğini ölçen bir sınavdır. Pek çok Amerikan ve İngilizce eğitim veren üniversite başvuruculardan bu sınavı ister. Ayrıca pek çok kurum da bu sınavı İngilizce yeterliliğini ölçmek için kabul etmektedir. TOEFL sınavı; okuma, yazma, konuşma ve dinleme olmak üzere 4 bölümden oluşur. Her bölüm 30 puan üzerinden değerlendirilir ve 4 bölümden alınan puanların toplamı 120 tam puan üzerinden genel puanı verir. Sınav süresi toplamda 3,5 – 4 saat sürmektedir. TOEFL sınavı merkezi New Jersey’de bulunan Educational Testing Service tarafından hazırlanmakta ve dünyada da pek çok merkezde düzenlenmektedir.   PEARSON TEST (PTE) PTE Academic (Pearson Test of English), dinleme, okuma, konuşma ve yazma olmak üzere dört temel dil becerisinin değerlendirildiği bilgisayar tabanlı güvenli bir İngilizce dil sınavıdır. PTE Academic (Pearson Test of English), dinleme, okuma, konuşma ve yazma olmak üzere dört temel dil becerisinin değerlendirildiği bilgisayar tabanlı güvenli bir İngilizce dil sınavıdır. 2 yıl boyunca geçerlidir. PTE Academic dünya çapında, aralarında Stanford University, Harvard University ve Imperial College London gibi prestijli eğitim kurumlarının da bulunduğu, binlerce kurum tarafından kabul edilmektedir. PTE Academic aynı zamanda Avustralya ve Yeni Zelanda devletleri tarafından vize ve göçmenlik başvuruları için de kabul edilmektedir. PTE Academic’te; dinleme, okuma, konuşma ve yazma yetenekleri, 3 saatlik tek bir sınav ile, bilgisayar üzerinden değerlendirilir. 1. Bölüm: Speaking & Writing (77 – 93 dakika); Kişisel Tanıtım, Sesli Okuma, Cümle Tekrarı, Resim Betimleme, Tekrar Anlatma, Kısa Sorulara Cevap Verme, Yazılı Metni Özetleme, Makale Yazma (20 dakika). 2. Bölüm: Reading (32 – 41 dakika); Çoktan Seçmeli – Tek Yanıt, Çoktan, Seçmeli – Birden Fazla Cevap Seçme, Paragraf Sıralama, Boşluk Doldurma, Okuma ve Yazma – Boşluk Doldurma. 3. Bölüm: Listening (45 – 57 dakika); Sözlü Metni Özetleme, Çoktan Seçmeli – Çoklu Yanıt, Boşluk Doldurma, Doğru Özeti Seçme, Çoktan Seçmeli – Tek Yanıt, Eksik Kelimeyi Seçme, Yanlış Kelimeleri Seçme, Söyleneni Yazma  şeklinde uygulanmaktadır.  

[learn_press_profile]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir