TOLC Hakkında

Test Online CISIA’ın kısaltması olan TOLC, lisans eğitimi için İtalya’da okumak isteyen öğrencilerin kayıt öncesi yaptırması gereken bir sınavdır. Özellikle mühendislik, ekonomi ve eczacılık bölümleri için bu sınava girilmesi şarttır.

TOLC sınavı yılda maksimum 3 kere alınabilir. Online olarak alınan bu sınavda, sistem her öğrenciye otomatik rastgele sorular ile sınav oluşturur.

Türleri

  • İngilizce TOLC-I

Mühendislik Bölümleri

-Matematik (20 soru)

-Mantık (10 soru)

-Fen Bilimleri (10 soru)

-Okuduğunu Anlama (10 soru)

  • İngilizce TOLC-E

Siyaset Bilimleri, Uluslararası Çalışmalar, Ekonomi ve Yönetim Bilimleri, İletişim ve Toplum Bilimleri

-Mantık (13 soru)

-Okuduğunu Anlama (10 soru)

-Matematik (13 soru)

  • İngilizce TOLC-F

Eczacılık, Farmasötik Kimya ve Teknolojileri

-Biyoloji (15 soru)

-Kimya (15 soru)

-Matematik (7 soru)

-Fizik (7 soru)

-Mantık (6 soru)

  • TOLC-I

Mühendislik Bölümleri

-Matematik (20 soru)

-Mantık (10 soru)

-Fen Bilimleri (10 soru)

-Okuduğunu Anlama (10 soru)

-İngilizce (30 soru)

  • TOLC-E

Siyaset Bilimleri, Uluslararası Çalışmalar, Ekonomi ve Yönetim Bilimleri, İletişim ve Toplum Bilimleri

-Mantık (13 soru)

-Okuduğunu Anlama (10 soru)

-Matematik (13 soru)

  • TOLC-F

Eczacılık, Farmasötik Kimya ve Teknolojileri

-Biyoloji (15 soru)

-Kimya (15 soru)

-Matematik (7 soru)

-Fizik (7 soru)

-Mantık (6 soru)

  • TOLC-B

Biyoloji, Bilim ve Teknoloji, Jeoloji Bilimleri ve Doğa Bilimleri

-Matematik (20 soru)

-Biyoloji (10 soru)

-Fizik (10 soru)

-Kimya (10 soru)

  • TOLC-S

Bilgisayar Bilimleri, Bilim ve Teknoloji, Biyoteknoloji, Kimya, Endüstriyel Kimya, Fizik, Matematik, Çevre Bilimleri, Jeoloji Bilimleri ve Doğa Bilimleri

-Matematik (20 soru)

-Akıl Yürütme ve Problem Çözme (10 soru)

-Okuduğunu Anlama (10 soru)

-Fen Bilimleri (10 soru)

  • TOLC-SU

Felsefe, Yabancı Diller ve Edebiyat, İletişim, Dil ve Kültürlerarası İletişim

-Okuduğunu Anlama ve Bilgi Edinme (30 soru)

-Lise bilgi ve beceri (10 soru)

-Mantıksal Akıl Yürütme (10 soru)

Daha fazla bilgi için uzman danışmanlarımızdan destek alabilirsiniz.